Lista polskich banków

Witamy na stronie poświęconej polskiej bankowości. Będziemy prezentować sylwetki największych polskich banków. W Polsce istnieje niewielka ilość banków z przewaga polskiego kapitału. Komisja Nadzoru Finansowego szacuje, że udział kapitału zagranicznego w polskim sektorze bankowym dochodzi do 70 procent.

Poniżej prezentujemy listę banków w których przeważa polski kapitał:

PKO BP S. A. – 29,43% udziałów Skarbu Państwa

Alior Bank29,22 % udziałów jest w posiadaniu PZU

Getin Noble Bank – 55,86 udziałów należy do Leszka Czarneckiego który jest obywatelem polskim.

Bank Gospodarstwa Krajowego – 100% udziałów posiada skarb państwa.

Bank Ochrony Środowiska – 52,41% udziałów posiada Narodowy fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

BPS S.A. – 80,71% udziałów pozostaje w rękach Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

SGB Bank S.A. – głównymi akcjonariuszami SGB Banku S. A. są banki spółdzielcze zrzeszone w Polskiej Grupie Bankowej. 100% kapiłału pochodzi od polskiego sektora bankowego.

Bank Pocztowy – Głównym Akcjonariuszem jest Poczta Polska, która posiada 75% udziałów- 10 akcji. Drugim dużym akcjonariuszem Banku Pocztowego jest PKO S. A. posiadające 25% udziałów + 10 akcji.

Plus Bank49,699%  należy do zarejestrowanej na Cyprze spółki Karswell Ltd której właścicielem jest polski biznesmen Zygmunt Solorz-Żak

Idea Bank – w sposób bezpośredni lub pośredni właścicielem 79,46% udziałów jest Dr. Leszek Czarnecki.

Kolejność banków na powyższej liście jest zupełnie przypadkowa. Jeżeli znasz jeszcze jakiś bank z przeważającą większością polskiego kapitału, napisz o tym w komentarzu i bank zostanie dodany do naszej listy.

Główną zaletą korzystania z z banków z polskim kapitałem jest to, że ich włodarze znają polskie realia. Bank nie jest uzależniony od decyzji z centrali, która ma siedzibę gdzieś daleko od naszego kraju. Przykładem może być sytuacja po upadku Lehman Brothers kiedy to zagraniczne oddziały banków otrzymały ze swoich central wytyczne, aby znacznie ograniczyć udzielanie kredytów. Na wysokości zadania stanęły Banki Spółdzielcze oraz PKO BP, które to nadal finansowały polską gospodarkę.